ผังการทำงานของระบบ

ขั้นตอนการ ทำงานของระบบ

  1. ลูกค้าของท่าน กรอก เลขที่อ้างอิง ผ่านหน้าเว็บของท่าน

  2. ข้อมูลของบัตรเติมเงิน จะถูกส่งมาที่ www.tmweasy.com

  3. www.tmweasy.com ทำหน้าที่ติดต่อ wallet.truemoney.com เพื่อเช็คเลขที่อ้างอิง กลับคืนมาที่ www.tmweasy.com

  4. รายการาจะถูกบันทึกไว้ที่ www.tmweasy.com ท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้

  5. www.tmweasy.com รายงานผลลัพธ์ที่ได้ ไปยัง server ท่านทันที

  6. ระบบ Server ท่านก็ทำการประมวลผล แล้วในไปใช้งานในระบบท่านต่อไป


การติดตั้งระบบ

  1. ท่านต้องมี บัญชี ทรูมันนี่ ที่ App TrueMoney Wallet ก่อน

  2. ลงทะเบียนใช้งานเว็บ www.tmweasy.com ที่นี่

  3. ดาวน์โหลด PHP Script ไปติดตั้งที่ server ท่าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  5. แก้ไขไฟล์ config.php ที่ดาวน์โหลดไป ตามรายละเอียดที่ Comment ไว้

  6. การแก้ไขไฟล์ index.php สำหรับเชื่อมกับเว็บท่าน ต้องมีพื้นฐาน php จึงพัฒนาโปรแกรมต่อได้ ดังนี้

  

ความหมาย ของสถานะในระบบ

ความหมาย ของ API เพื่อนำพัฒนาต่อในทุกภาษา

  Url API https://www.tmweasy.com/apiwallet.php หรือ http://tmwallet.thaighost.net/apiwallet.php

  Url API สำหรับทดสอบ https://www.tmweasy.com/apiwallet_test.php

ตัวอย่างการส่งค่า แทนค่าที่ xxx

  http://www.tmweasy.com/apiwallet.php?username=xxx&password=xxx&truepassword=tmpwokErpo&transactionid=xxx&clientip=xxx&ref1=xxx&action=yes&json=1

  ส่ง พารามิเตอร์ แบบ GET

  username = คือ user ที่ใช้บน www.tmweasy.com

  password = คือ รหัส ที่ใช้บน www.tmweasy.com

  tmemail = คือ เบอร์ทรูวอเลท ของคุณ ใส่ตัวเลข 10 หลัก ใช้ในการรับซองอั่งเปา ส่วนการรับยอดแบบ P2P อ้างอิงจากการเชื่อมบัญชีวอเลท ที่หน้า setting

  action = คือ ถ้าส่งค่า yes เป็นการส่งให้ระบบทำการเช็คยอด ถ้าไม่ส่งค่าระบบจะตอบกลับแค่ค่าความพร้อมของการเชื่อมบัญชีกับ www.tmweasy.com

  transactionid = คือ เลขอ้างอิง ทรูวอเลท ที่ลูกค้าส่งเข้ามา หรือ url ซองอั่งเปาก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ตัวแปรนี้

  clientip = คือ ip ลูกค้าส่งไปเพื่อเก็บใน log

  ref1 = คือ ค่าอ้างอิงลูกค้าอาจเป็น id username email ฯลฯ

  json = ส่งค่าเป็น 1 ถ้าต้องการเปิดใช้การตอบกลับแบบ Json

  ac_code = ค่าที่ถูกเข้ารหัสของข้อมูลบัญชีธนาคาร ใช้กรณีที่เชื่อม API เช็คยอดโอนเข้าธนาคารเท่านั้น

ความหมาย ค่าที่ตอบกลับจาก API

  not_connect คือ ไม่สามารถเชื่อมกับเซิฟเวอร์ทรูได้

  not_seting คือ การตั้งค่า username กับหรือ รหัสผ่านบน www.tmweasy.com ไม่ถูกต้อง หรือรวมไปถึง เครดิตรใช้งานไม่พอสำหรับการใช้งาน

  ready คือ การตั้งค่าบัญชีสำเร็จ พร้อมทำงานถ้าส่งค่า action เป็น yes

  ok... คือ การเซ็คยอดสำเร็จระบบจะแจ้งยอดออกมารูปแบบ เช่น ok100.00 คือ 100 บาท

ความหมาย ค่าที่ตอบกลับจาก API ( แบบ Json )

  Status ['check_success' = เช็คยอดสำเร็จ , 'check_failed' = เช็คยอดไม่สำเร็จ ]

  Msg [ข้อความแจ้ง สำหรับข้อผิดพลาด]

  Amount [ค่ายอดเงิน เมื่อเช็คยอดสำเร็จ]

  Type [ชนิดการเติม เมื่อเช็คยอดสำเร็จ] truewallet,truemoney,scb

  PayAc [เลขบัญชีทรูวอเลทของลูกค้าที่เติมเข้ามา สำหรับการชำระแบบ truewallet]


กรณี การเชื่อม API เช็คยอดโอนเข้าธนาคาร ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ เพิ่มเติม มีดังนี้
  transactionid ต้องส่งค่าร้องขอเซ็คโดยมีความหมายตัวเลขดังนี้ ตัวอย่างเลข 100000201911122042130000
     - 6 หลักแรก คือ con id จะได้รับเมื่อเปิดเชื่อม Api ธนาคาร ที่หน้า setting จากตัวอย่างคือ 100000
     - 4 หลักถัดไป คือ เลขปี ค.ศ ที่โอนเงิน จากตัวอย่างคือ ปี 2019
     - 2 หลักถัดไป คือ เลขเดือน แบบ 2 หลัก 01-12 ที่โอนเงิน จากตัวอย่างคือ เดือน 11
     - 2 หลักถัดไป คือ เลขวันที่ แบบ 2 หลัก 01-31 ที่โอนเงิน จากตัวอย่างคือ วันที่ 12
     - 2 หลักถัดไป คือ เลข ชั่วโมง แบบ 2 หลัก 00-23 ที่โอนเงิน จากตัวอย่างคือ เวลา 20 นาฬิกา
     - 2 หลักถัดไป คือ เลข นาที แบบ 2 หลัก 00-59 ที่โอนเงิน จากตัวอย่างคือ 42 นาที
     - ที่เหลือ คือ เลข จำนวนเงิน ที่โอนเงิน ใช้หน่วยเป็นสตางค์ จากตัวอย่างคือ 130000 สตางค์ (หรือ 1300 บาท)

  ac_code = ค่าที่ถูกเข้ารหัสของข้อมูลบัญชีธนาคาร โดยสามารถขอรับได้ที่ https://www.tmweasy.com/encode.php


  Download PHP Script